Start

Vi erbjuder er lösningar som minimerar er risk och utvecklar er organisation. Vi är specialister på Mellanöstern och främre Asien och problematik relaterat till dessa områden.Hantera er risk

och ni blir mer konkurenskraftig

Hur kan man fullfölja sina strategier trots hög risk?

De trodde inte på att det skulle gå.

När vi satte oss ned och började planläggningen var det få som trodde att det skulle vara möjligt att lösa.

Läs om några unika lösningar

Gemensamt för kunderna var att alla hade svårt att hitta ett företag som snabbt kunde åtaga sig den här sortens uppdrag.   

Tre anställda från statlig myndighet fastnade mitt i en konflikt i ett land i Mellan Östern. Landets gränser stängs och FN kan ej agera. Anstey Group evakuerar de tre till ett grannland inom 24 timmar.

"Kan vi hjälpa utan risk för våra liv?"

I ett av de farligaste länderna på jorden utförde Anstey Group en rekognosering och analys innan en humanitär organisation påbörjade sitt arbete.

Det var inte risken för en terrorattack som var störst. analysen visade något helt annat.

Nya marknader - Nya Miljöer - Nya möjligheter

Många framgångar har berott på att man har tagit tillfället i akt. Detta har gällt såväl i affärsvärlden som i det privata livet. Bli inte en av dom som ångrar att du inte agerade i tid.   

Anstey Group AB

+46 (0) 8-501 64 908

mail@ansteygroup.se

© Copyright Anstey Group 2019